Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP;


Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KMP:


Kancelaria Ogólna Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 13
35-036 Rzeszów
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Metryczka

Data publikacji 19.11.2014
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szeląg
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry