Kontrole - Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej.

Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.


Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 19.11.2014
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szeląg
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry