Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji I w Rzeszowie
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Tyczynie
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji Rzeszów-Śródmieście
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji II w Rzeszowie
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Dynowie
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Trzebownisku
Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Boguchwale

Metryczka

Data publikacji 13.02.2019
Data modyfikacji 29.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry