Stanowienie aktów prawnych - Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych


Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zbiory aktów prawnych:
    - Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie
    - Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
    - Komendanta Głównego Policji,
    - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
    - pozaresortowe.
 
 Komendant Miejski Policji w Rzeszowie wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:
            - decyzje,
            - rozkazy,
            - instrukcje,
            - pisma okólne
oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
 
Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)
 
Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).
 

Metryczka

Data publikacji 05.11.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Rzeszów
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry