Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

 
W skład Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wchodzą:
 
1) kierownictwo:
a) Komendant Miejski Policji, nadzorujący służbę wspomagającą w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym
b) Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, nadzorujący służbę kryminalną ,
c) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, nadzorujący służbę prewencyjną ;
 
2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny,
b) Wydział Dochodzeniowo – Śledczy,
c) Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Psudokibiców,
d) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
e) Referat Techniki Kryminalistycznej,
 
3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Wywiadowczo-Interwencyjny,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Referat ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym,
e) Posterunek Policji w Kamieniu,
 
4) komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Wydział Kadr i Szkolenia,
b) Wydział Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
c) Referat Łączności i Informatyki,
d) Wydział Wspomagający,
e) Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Prawnych,
 f) Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Metryczka

Data publikacji 01.09.2009
Data modyfikacji 19.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Szeląg
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szeląg Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szeląg
do góry