Niedziela, 5 lipca 2015, data aktualizacji serwisu: 15.06.2015
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
254.950 osób

Status prawny

01.09.2009

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

Podstawy prawne działania KMP w Rzeszowie
 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), komendant miejski Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy komendy miejskiej Policji.

Komendy miejskie Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu. Terenem ich działania są powiaty grodzki i ziemski.

 

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

 

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie określają:
 
 
01.09.2009

02.04.2013
Autor : KMP Rzeszów
Opublikowane przez : Adam Szeląg
Wydział Prewencji
Statystyka strony: 1604 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA